* Björne *

Björne vinner BIS/Lrk Östra endast 9 månader


10 månader 1/1 Junkl CK


9 m


5 månader 

 

 

Lena Wiberg-Johansson * Lötsta Gård * 153 94 HÖLÖ * 08-55159207 Fax 08-55159208

 

© annuals 2008 .all rights reserved