Annual´s Girl Next Door

" Gracie "


foto 7½m

HD A-A . Armbågar 0-0 . Optigen Normal/Clear ( via föräldrarna )

Ägare Aina Hult och Gunilla Karlsson, Gotland.