Valpar som är födda i Brasilien
hos Mitty kennel
Claudio och Marzia Ribeiro, Petropolis, Brasilien.

e.Richbourne Guiding Star undan Annual´s Starshine Girl.

 

 

 

Lena Wiberg-Johansson * Lötsta Gård * 153 94 HÖLÖ * 08-55159207 Fax 08-55159208

 

© annuals 2004 .all rights reserved