SU(u)CH Annual's Teddy Bear
valpar i Ryssland på kennel Capas-Spirit.







 

 

Lena Wiberg-Johansson * Lötsta Gård * 153 94 HÖLÖ * 08-55159207 Fax 08-55159208

 

© annuals .all rights reserved